Personvernpolicy

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker dine personlige opplysninger. Den beskriver også hvilke rettigheter du har og hvordan du kan bruke dem.

Personopplysningsansvarlig

Personopplysningsansvarlig for behandling av dine personopplysninger er:

Org nr: 919 362 871
Greatlife Group Norge
v/Axano Oslo AS
Rådhusgata 28, 0151 Oslo
[email protected]

Disse opplysningene innhenter vi, og herfra kommer de

Når du er i kontakt med oss (f.eks. ved kjøp, utfylling av skjema eller besøk i nettbutikken), innhenter vi personopplysninger om deg. De opplysningene vi kan innhente er navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer, kjøp-, ordre- og brukshistorikk, IP-adresse samt informasjon som du gir til vår kundeservice.

Ditt telefonnummer kan det være vi også bruker for innhenting av adresse om du ikke allerede har oppgitt dette til oss.

Behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål og av følgende lovmessige grunner:

Kjøp og tilbud

Vi behandler personopplysninger for å behandle bestillinger samt for å sende meldinger om leveringsstatus. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle dine ønsker og oppfølging på både tilbud og ordre.

Kundeservice

Vi behandler personopplysninger for å håndtere kundeservicesaker som f.eks. spørsmål, reklamasjoner og garantisaker. Behandlingen gjør vi for å kunne hjelpe deg med de sakene du har meldt til kundeservice, som er vår legitime interesse, samt for å overholde loven i forbindelse med reklamasjoner og garantisaker.

Markedsføring

Vi behandler personopplysninger for å sende tilbud og markedsføring via e-post. Vi sender også personlige tilbud og påminnelser om produkter som har blitt liggende i din handlekurv. Denne behandlingen kan innebære profilering. Behandlingen skjer med ditt samtykke for direkte markedsføring, eller for vår legitime interesse for sende direkte markedsføring.

Forbedring og utvikling

Vi behandler personopplysninger for å kunne forbedre og utvikle vår service, våre produkter og våre tekniske systemer.

Behandlingen skjer på bakgrunn av vår legitime interesse for å kunne oppdatere, forbedre og utvikle vår service, våre produkter og våre tekniske systemer.

Overholdelse av lovbestemte forpliktelser

Vi behandler personopplysninger for å kunne overholde gjeldende lover, f.eks. lov om bokføring, skatt eller produktsikkerhet. Behandlingen gjøres for å oppfylle lovbestemte forpliktelser.

De som mottar personopplysningene

Vi kan dele personopplysninger med andre, men kun når det er tillatt ifølge loven. Personopplysningene kan deles med f.eks. myndigheter, logistikkselskaper, markedsføringsselskaper eller andre leverandører. Vi har signert en databehandleravtale med leverandører som håndterer personopplysninger på våre vegne.

Så lenge lagres personopplysningene

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er behov for dem til det bruket de ble samlet inn eller så lenge som det kreves i henhold til lover eller andre bestemmelser.

Kjøp og ordrehistorikk lagres så lenge det kreves at vi gjør det i henhold til kravene i loven.

Kundeserviceinformasjon relatert til kjøp og reklamasjoner lagres så lenge det kreves at vi gjør det i henhold til kravene i loven. Kommunikasjon med vår kundeservice som vi ikke må lagre for å følge krav i loven slettes efter seks måneder.

Opplysninger brukt til markedsføring lagres til du ber om å ikke få tilsendt markedsføringsinformasjon eller når du har vært inaktiv i tre år.

Opplysninger brukt til å forhindre misbruk og lovbrudd lagres så lenge det er behov for det for å forebygge eller rapportere lovbrudd (f.eks. bedrageri).

Dine rettigheter

Vi svarer på dine henvendelser vedrørende spørsmål om dine rettigheter så snart som mulig, men senest innen en måned.

Når det er tillatt etter gjeldende lov, kan vi kreve et administrativt gebyr for å oppfylle en forespørsel som nedenfor.

Tilgang

Du har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt en kopi av personopplysningene.

Korrigering

Du kan kreve at feilaktige eller ufullstendige data korrigeres.

Sletting

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet i følgende tilfeller:

 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for de formål de ble innhentet eller behandlet;
 • Du har trukket tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene, og det finnes ikke noen annen rettslig grunn for behandling av dem;
 • Du har protestert mot behandling av personopplysninger som er gjort basert på vår legitime interesse, og interessen din veier tyngre;
 • Vi har behandlet personopplysningene på en ulovlig måte;
 • Personopplysningene må slettes for å oppfylle en lovbestemt forpliktelse.

Begrensning av behandling

I følgende tilfeller har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses:

 • Du bestrider at personopplysninger er korrekte på et tidspunkt som gjør at vi kan kontrollere om personopplysningene er korrekte;
 • Vi har behandlet personopplysningene på en ulovlig måte, og du motsetter deg at opplysningene slettes og krever i stedet at bruken av dem
  begrenses;
 • Du trenger personopplysningene for å kunne etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav, men vi trenger ikke lenger opplysningene for de
  formålene de ble behandlet for;
 • Du har protestert mot behandlingen av dine personligopplysninger, og vi vurderer for en tidsperiode hvem sin legitime interesse som går foran.
  Innvendinger til behandling

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som vi gjør på bakgrunn av legitim interesse. I slike tilfeller avsluttes behandlingen dersom vi ikke har en legitim interesse som ligger foran dine interesser, eller om vi må fortsette behandlingen for å ivareta rettskrav.

Innvending mot direkte markedsføring

Du har rett til å motsette seg behandling av personopplysninger for direkte markedsføring. Du kan motsette deg direkte markedsføring ved å kontakte kundeservice. Hvis du har gjort en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Datamobilitet

Du har rett til å få de personlige opplysninger som du har gitt oss, og som vi behandler automatisert på grunnlag av avtaler med deg eller med ditt samtykke, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

Klage

Dersom du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss eller levere inn en klage til en tilsynsmyndighet.

Cookies

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på dataen din og som inneholder informasjon. Greatlife Group Norge (NUF) bruker informasjonskapsler av rent tekniske årsaker for å forbedre nettsidene, og for å gjøre det lettere for deg som bruker. Blant annet brukes informasjonskapsler for å huske hvilke produkter du har lagt i handlevognen.Greatlife Group Norge (NUF) lagrer ingen personlig informasjon via informasjonskapsler.