Hvilke probiotiske stammer er viktigst?

Lesetid: 3-4 min
Hvilke probiotiske stammer er viktigst?

Kontakt vår kundetjeneste på [email protected] for å motta kostnadsfrie kostråd, samt andre typer egenpleie og helseprotokoller for ulike typer helseplager.

Probiotiske bakterier – melkesyrebakterier 

Probiotiske bakterier finnes naturlig i hele mage-tarm-kanalen med flest antall i tykktarmen. De er viktige for at vi skal kunne ha et godt mage- og tarmsystem. Visse probiotiske bakterier har blitt studert ekstra mye, og i produktet Flora Plus+ har man valgt ut noen av de mest kraftige og velstuderte probiotiske stammene som finnes. 

Bifidobacterium lactis 

Bifidobacterium lactis er én av verdens mest studerte probiotiske stammer. Den kalles iblant Bifidobacterium animalis subspecies lactis. Den tåler både magesaft og galle godt, og fester seg godt i slimhinnene i tarmen. Bifidobacterium anses for å være en viktig stamme i den menneskelige tarmfloraen. Bifidobacterium lactis bryter ned avfallsprodukter og bidrar til å ta opp vitaminer og mineraler i maten. Bifidobacterium lactis er en naturlig komponent i brystmelk. [1][2] 

Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus acidophilus er en grampositiv probiotisk bakterie som kan skape såkalte klasse II-bakteriosiner. Det er peptider som Lactobacillus acidophilus produserer i sine ribosomer og som har antimikrobiell effekt. De dreper skadelige mikroorganismer i tarmen. Lactobacillus acidophilus er også viktig for vaginalfloraen. [3][4] 

Lactobacillus bulgaricus 

Lactobacillus bulgaricus ble isolert allerede i 1882 fra fermentert melk. Den russiske nobelprisvinneren Ilya Mechnikov mente at Lactobacillus bulgaricus var én av grunnene til at befolkningen på Balkan levde så lenge. Lactobacillus bulgaricus er en av de vanligste probiotiske bakteriene som finnes i yoghurt. [5] 

Bifidobacterium longum 

Bifidobacterium longum er en bakterie som tåler både magesaft og galle godt. Den er én av de første bakteriestammene som koloniserer et barns tarmer. Bifidobacterium longum anses for å minske plager assosiert med IBS. [6] 

Bifidobacterium bifidum 

Bifidobacterium bifidum er én av de vanligste probiotiske bakteriene i tarmen, vaginaen, og i brystmelk. Lave konsentrasjoner av Bifidobacterium bifidum risikerer å forårsake overvekst av Candida, og forskning viser at tilskudd av blant annet Bifidobacterium bifidum minsker risikoen for candida-plager. Bifidobacterium bifidum dør lett ved inntak av antibiotika. [7][8][9] 

Bifidobacterium infantis 

Bifidobacterium infantis er viktig for barn, og gravide anbefales å ta den ettersom morens tarmflora overføres til barnet. Bifidobacterium infantis lever dog med mennesket hele livet, og anses for å forbedre fordøyelsen og minske risikoen for overvekst av dårlige bakterier i tarmen og vaginaen. Probiotika som inneholder Bifidobacterium infantis anses for å være bra ved IBS. [10] 

Lactobacillus gasseri 

Lactobacillus gasseri er en stamme som finnes blant annet i magesekken. Forskning viser at den blokkerer to molekyler som forårsaker inflammasjon (TNF og IL-6), som igjen forekommer i makrofager som infiseres av Helicobacter pylori. [11] 

Streptococcus thermophilus 

Streptococcus thermophilus er en stamme som finnes naturlig i tykktarmen hos mennesker. Den overlever passasjen til tykktarmen godt. Streptococcus thermophilus bidrar også til å produsere enzymet laktase, som bryter ned laktose, det vil si melkesukker. [12] 

Lactobacillus rhamnosus 

Lactobacillus rhamnosus er en stamme som det har blitt forsket uhørt mye på. Lactobacillus rhamnosus kalles også Lactobacillus rhamnosus GG. Den fester seg meget godt på tarmslimhinnene, og er kjent for å lette på plager ved IBS og forstoppelse. Lactobacillus rhamnosus bidrar til å skape sunn smørsyre i tarmene. Lactobacillus rhamnosus motvirker også usunn dannelse av biofilm fra E. coli. [13][14] 

Lactobacillus brevis 

Lactobacillus brevis er en stamme som forekommer naturlig i tarmen og i underlivet. Den finnes også naturlig i surkål og i syltede grønnsaker. Lactobacillus brevis brukes også i fremstillingen av kefir. [15] 

Lactobacillus casei 

Lactobacillus casei anses for å være en meget god probiotisk stamme. Den forekommer naturlig i mage-tarm-kanalen, men også i colostrum. Den anvendes også for å fremstille ost, grønn oliven, og yoghurt. Forskning viser at immunforsvaret stimuleres av blant annet Lactobacillus casei. [16] 

Lactobacillus salivarius 

Lactobacillus salivarius finnes naturlig i både tykktarmen, tynntarmen, underlivet, og i den sunne bakteriefloraen i munnen. Lactobacillus salivarius motvirker skadelige bakterier i hele kroppen, og er også kjent for å motvirke biofilmen Candida og annen sopp skaper. Biofilm gjør det meget vanskelig å bli kvitt Candida, og siden Lactobacillus salivarius motvirker denne biofilmen er det viktig at denne stammen inngår i en candida-protokoll. [17] 

Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus plantarum er en kraftig og viktig probiotisk stamme, da den motvirker skadelige bakterier svært godt gjennom å skape visse unike peptider. Lactobacillus plantarum finnes naturlig i tarmene, samt i fermenterte næringsmidler. Lactobacillus plantarum er en sterk stamme som overlever magesekkens sure miljø og når tarmene. [18] 

Lactococcus lactis 

Lactococcus lactis er kjent for sin gode evne til å produsere melkesyre og å motvirke usunne bakterier. Lactococcus lactis brukes også innen næringsmiddelindustrien grunnet dens evne til å skape melkesyre. [19] [20] 

Lactobacillus paracasei 

Lactobacillus paracasei finnes naturlig i tarmene og munnen hos mennesker. Den er kjent for å motvirke skadelige bakterier, og det finnes forskning om dens positive innvirkning på ulcerøs kolitt, samt lekk tarm. [21] [22] [23] 

Lactobacillus helveticus 

Lactobacillus helveticus er kjent for å redusere høyt blodtrykk og å minske risikoen for diaré assosiert med inntak av antibiotika. Lactobacillus helveticus har også en positiv effekt på kalsiummetabolismen, ifølge en studie på kvinner i overgangsalderen. [24][25][26] 

Egenpleieprotokoll 

Våre egenpleieprotokoller skal ikke brukes for å stille en diagnose, behandle eller kurere sykdommer. Egenpleieprotokollen vår er råd og tips for egenpleie som ikke erstatter konvensjonell sykepleie. Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for variert kosthold. Det er viktig med en mangesidig og balansert kost og en sunn livsstil.

Forfatter

Vitenskapelige referanser og kilder

Vis referanser

[1]Bozkurt HS, Quigley EM, Kara B. Bifidobacterium animalis subspecies lactis engineered to produce mycosporin-like amino acids in XXX prevention. SAGE Open Med. 2019 Jan 22;7:2050312119825784. doi: 10.1177/2050312119825784. PMID: 30719295; PMCID: PMC6348500.


[2] Simpson MR, Avershina E, Storrø O, Johnsen R, Rudi K, Øien T. Breastfeeding-associated microbiota in human milk following supplementation with Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus acidophilus La-5, and Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bb-12. J Dairy Sci. 2018 Feb;101(2):889-899. doi: 10.3168/jds.2017-13411. Epub 2017 Dec 14. PMID: 29248229.

[3] Anjum N, Maqsood S, Masud T, Ahmad A, Sohail A, Momin A. Lactobacillus acidophilus: characterization of the species and application in food production. Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(9):1241-51. doi: 10.1080/10408398.2011.621169. PMID: 24499153.

[4] Pi W, Ryu JS, Roh J. Lactobacillus acidophilus contributes to a healthy environment for vaginal epithelial cells. Korean J Parasitol. 2011 Sep;49(3):295-8. doi: 10.3347/kjp.2011.49.3.295. Epub 2011 Sep 30. PMID: 22072832; PMCID: PMC3210849.

[5] Kok CR, Hutkins R. Yogurt and other fermented foods as sources of health-promoting bacteria. Nutr Rev. 2018 Dec 1;76(Suppl 1):4-15. doi: 10.1093/nutrit/nuy056. PMID: 30452699.

[6] Zhou C, Fang X, Xu J, Gao J, Zhang L, Zhao J, Meng Y, Zhou W, Han X, Bai Y, Li Z, Zou D. Bifidobacterium longum alleviates irritable bowel syndrome-related visceral hypersensitivity and microbiota dysbiosis via Paneth cell regulation. Gut Microbes. 2020 Nov 9;12(1):1782156. doi: 10.1080/19490976.2020.1782156. Epub 2020 Jun 25. PMID: 32584650; PMCID: PMC7524277.

[7] Turroni F, Duranti S, Milani C, Lugli GA, van Sinderen D, Ventura M. Bifidobacterium bifidum: A Key Member of the Early Human Gut Microbiota. Microorganisms. 2019 Nov 9;7(11):544. doi: 10.3390/microorganisms7110544. PMID: 31717486; PMCID: PMC6920858.

[8] Ishikawa KH, Mayer MP, Miyazima TY, Matsubara VH, Silva EG, Paula CR, Campos TT, Nakamae AE. A multispecies probiotic reduces oral Candida colonization in denture wearers. J Prosthodont. 2015 Apr;24(3):194-9. doi: 10.1111/jopr.12198. Epub 2014 Aug 20. PMID: 25143068.

[9] Kumar S, Singhi S, Chakrabarti A, Bansal A, Jayashree M. Probiotic use and prevalence of candidemia and candiduria in a PICU. Pediatr Crit Care Med. 2013 Nov;14(9):e409-15. doi: 10.1097/PCC.0b013e31829f5d88. PMID: 23965638.

[10] Yuan F, Ni H, Asche CV, Kim M, Walayat S, Ren J. Efficacy of Bifidobacterium infantis 35624 in patients with irritable bowel syndrome: a meta-analysis. Curr Med Res Opin. 2017 Jul;33(7):1191-1197. doi: 10.1080/03007995.2017.1292230. Epub 2017 Mar 7. PMID: 28166427.

[11] Gebremariam HG, Qazi KR, Somiah T, Pathak SK, Sjölinder H, Sverremark Ekström E, Jonsson AB. Lactobacillus gasseri Suppresses the Production of Proinflammatory Cytokines in Helicobacter pylori-Infected Macrophages by Inhibiting the Expression of ADAM17. Front Immunol. 2019 Oct 4;10:2326. doi: 10.3389/fimmu.2019.02326. PMID: 31636639; PMCID: PMC6788455.

[12] Lecomte X, Gagnaire V, Lortal S, Dary A, Genay M. Streptococcus thermophilus, an emerging and promising tool for heterologous expression: Advantages and future trends. Food Microbiol. 2016 Feb;53(Pt A):2-9. doi: 10.1016/j.fm.2015.05.003. Epub 2015 May 19. PMID: 26611164.

[13] Berni Canani R, Sangwan N, Stefka AT, Nocerino R, Paparo L, Aitoro R, Calignano A, Khan AA, Gilbert JA, Nagler CR. Lactobacillus rhamnosus GG-supplemented formula expands butyrate-producing bacterial strains in food allergic infants. ISME J. 2016 Mar;10(3):742-50. doi: 10.1038/ismej.2015.151. Epub 2015 Sep 22. PMID: 26394008; PMCID: PMC4817673.

[14]Song H, Zhang J, Qu J, Liu J, Yin P, Zhang G, Shang D. Lactobacillus rhamnosus GG microcapsules inhibit Escherichia coli biofilm formation in coculture. Biotechnol Lett. 2019 Sep;41(8-9):1007-1014. doi: 10.1007/s10529-019-02694-2. Epub 2019 May 30. PMID: 31147809.

[15] Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1984. Print.

[16] Ashraf R, Shah NP. Immune system stimulation by probiotic microorganisms. Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(7):938-56. doi: 10.1080/10408398.2011.619671. PMID: 24499072.

[17] Krzyściak W, Kościelniak D, Papież M, Vyhouskaya P, Zagórska-Świeży K, Kołodziej I, Bystrowska B, Jurczak A. Effect of a Lactobacillus Salivarius Probiotic on a Double-Species Streptococcus Mutans and Candida Albicans Caries Biofilm. Nutrients. 2017 Nov 14;9(11):1242. doi: 10.3390/nu9111242. PMID: 29135948; PMCID: PMC5707714.

[18[ Seddik HA, Bendali F, Gancel F, Fliss I, Spano G, Drider D. Lactobacillus plantarum and Its Probiotic and Food Potentialities. Probiotics Antimicrob Proteins. 2017 Jun;9(2):111-122. doi: 10.1007/s12602-017-9264-z. PMID: 28271469.

[19] Kleerebezem M, Bachmann H, van Pelt-KleinJan E, Douwenga S, Smid EJ, Teusink B, van Mastrigt O. Lifestyle, metabolism and environmental adaptation in Lactococcus lactis. FEMS Microbiol Rev. 2020 Nov 24;44(6):804-820. doi: 10.1093/femsre/fuaa033. PMID: 32990728.

[20] Nakamura S, Morimoto YV, Kudo S. A lactose fermentation product produced by Lactococcus lactis subsp. lactis, acetate, inhibits the motility of flagellated pathogenic bacteria. Microbiology (Reading). 2015 Apr;161(Pt 4):701-7. doi: 10.1099/mic.0.000031. Epub 2015 Jan 8. PMID: 25573770.

[21] Molin, G.; Jeppsson, B.; Johansson, M.-L.; Ahrné, S.; Nobaek, S.; Ståhl, M.; Bengmark, S. (March 1993). "Numerical taxonomy of Lactobacillus spp. associated with healthy and diseased mucosa of the human intestines". Journal of Applied Bacteriology. 74 (3): 314–323

[22] Ghouri YA, Richards DM, Rahimi EF, Krill JT, Jelinek KA, DuPont AW. Systematic review of randomized controlled trials of probiotics, prebiotics, and synbiotics in inflammatory bowel disease. Clin Exp Gastroenterol. 2014;7:473-487. Published 2014 Dec 9. doi:10.2147/CEG.S27530

[23] Lin CH, Tseng CY, Chao MW. Administration of Lactobacillus paracasei HB89 mitigates PM2.5-induced enhancement of inflammation and allergic airway response in murine asthma model. PLoS One. 2020;15(12):e0243062. Published 2020 Dec 7. doi:10.1371/journal.pone.0243062

[24] Aihara K, Kajimoto O, Hirata H, Takahashi R, Nakamura Y. Effect of powdered fermented milk with Lactobacillus helveticus on subjects with high-normal blood pressure or mild hypertension. J Am Coll Nutr. 2005 Aug;24(4):257-65. doi: 10.1080/07315724.2005.10719473. PMID: 16093403.

[25] Evans M, Salewski RP, Christman MC, Girard SA, Tompkins TA. Effectiveness of Lactobacillus helveticus and Lactobacillus rhamnosus for the management of antibiotic-associated diarrhoea in healthy adults: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 2016 Jul;116(1):94-103. doi: 10.1017/S0007114516001665. Epub 2016 May 12. PMID: 27169634.

[26] Narva M, Nevala R, Poussa T, Korpela R. The effect of Lactobacillus helveticus fermented milk on acute changes in calcium metabolism in postmenopausal women. Eur J Nutr. 2004 Apr;43(2):61-8. doi: 10.1007/s00394-004-0441-y. Epub 2004 Jan 6. PMID: 15083312.